Dreamhack news

News > LANPARTY > Join our awesome Crew!

Kom och joina vårt erfarna och fantastiska crew!

Som medlem i vårt crew får du spendera 16 timmar per dag med att ha kul tillsammans med nya och gamla vänner, äta gratis mat som tillhandahålls under hela evenemanget, spela i vårt dedikerade Crew LAN, sova i tysta Crew Area – men framför allt får du uppleva festivalen på alla möjliga sätt. De återstående 8 timmarna arbetar du med fantastiska kollegor i ett av våra lag.

Om du är över 18 år och vill vara en del av DreamHack Crew-familjen kan du ansöka på https://crew.dreamhack.se

Några av förmånerna att vara medlem i vårt crew

– Möt nya och gamla vänner
– Få en gratisbiljett till festivalen
– Upplev DreamHack från kulisserna
– Gratis mat och boende
– Jobba med nya och spännande saker
– Få erfarenhet kring nya områden
– Expandera ditt nätverk och CV
– Var en del av oss medan vi formar framtiden för DreamHack och e-sport
– Du kanske blir anställd? Vår VD och många andra kollegor började en gång som crew!

Mer info på: http://dreamhack.se/dhs17/crew.


Come join our tight-knit family of awesome and experienced Crew!

As a member of our Crew you will spend 16 hours per day having fun with new and old friends, eating as we provide free food during the whole event, playing in the dedicated Crew LAN, sleeping in dedicated and silent Crew Areas and experiencing the event. The remaining 8 hours you will work with awesome colleagues in one of our teams.

If you are 18 years or older and want to be a part of the DreamHack Crew family, please apply at https://crew.dreamhack.se.

Some of the many perks of being a member of our crew

– Meet new and old friends
– Get a free ticket to experience the event
– Get behind the scenes of DH
– Free food and better accommodation
– Work with new and exciting stuff
– Gain experience in new areas
– Expand your professional network
– Be a part of and shape the future of DreamHack and e-sport
– You might get employed. Our CEO and many colleagues started out as crew.

More info at: http://dreamhack.se/dhs17/crew

Sitemap & Miscelleanous