Dreamhack news

News > DHW15 > INFO: Security at DreamHack

INFO: Security at DreamHack

English versions below Swedish.

Hej! Under de senaste dagarna har vi fått många frågor om säkerheten på DreamHack. nedan finner du svar på de vanligaste frågorna. Vi kommer att släppa mer information om hur vissa rutiner kommer att förändras och fungera på DreamHack Winter 2015 nu under helgen, senast på måndag. Håll utkik på dreamhack.se.

Säkerheten på DreamHack är en fråga som är av högsta prioritet och något som ständigt är på vår agenda. Våra ambitioner är att alla besökare, deltagare, utställare, crew och anställda ska känna sig trygga när de besöker eller jobbar på DreamHacks evenemang och tävlingar. Vi följer noggrant den rådande utvecklingen och för diskussioner internt och med externa parter för att kunna anpassa, förändra och förbättra säkerheten på DreamHacks evenemang i de fall det behövs.

DreamHack har under många år jobbat nära lokala myndigheter och organisationer i Jönköping, bland annat Polismyndigheten i Jönköpings län med frågor runt säkerhet och trygghet. Polismyndigheten i Jönköpings län har normalt både uniformerad och civil personal på plats under DreamHack, så även nu under DreamHack Winter 2015. DreamHack har även kontakt med Jönköpings Kommun via Fältgruppen i Jönköping som normalt har personal som besöker evenemanget.

Om du har några frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta oss via epsort på support@dreamhack.se. Observera att vi aldrig kommenterar vårt säkerhetsarbete i detalj.

ENGLISH

During the last couple of days we at DreamHack have received several question regarding the security and safety at our events. Below you find answers to the most common questions and during the weekend, latest by Monday we will publish more information on some of the changes of the routines at DreamHack Winter 2015 and how they will work during the event.

The security at DreamHack have the highest priority and are on the very top of our agenda. Our ambition is that all at DreamHack including visitors, crew, competitors, partners and employees should feel safe when visiting and working at our events. We are following the recent development very closely and we are discussing both internally and with external parts on how to modify, change and improve security at DreamHack where we find it necessary.

DreamHack have been working close with the local authorities like the local Police with security and safety questions for many years and we are continuing this process before and during our coming events including DreamHack Winter 2015. The local Police will have both uniformed and non uniform personnel at location during DreamHack events in Jönköping.

If you have any other concerns or questions feel free to contact DreamHack via email on support@dreamhack.se. Note that we can not comment in close detail on how we work with security at our events.

Sitemap & Miscelleanous