BiljetterTickets

Här hittar du all information om biljetter till DreamHacks stora festivaler på Elmia i Jönköping. Bästa DreamHack-upplevelsen får du om du hyr en bordplats och tar med dig din egna dator. Det finns dock alternativ för dig som bara vill komma och kolla på Esport, uppträdanden eller besöka DreamExpo. Dagspriserna börjar på 100 SEK.

Välkommen till DreamHack!

Boka bordsplats

Hyr bordplats här!

Så här hyr du bordsplats:

1. Registrering
Registrera ett nytt konto, var noga med att använda en korrekt epostadress. Kontot ska bekräftas med aktiveringslänk innan du kan fortsätta.

2. Köp värdekod
När du är inloggad köper du en värdekod. Köpet kan genomföras med ditt betalkort.

3.Välj plats
Välj din plats på platskartan, platsen blir då reserverad för dig. Du kan självklart byta plats senare om du vill.

4. Aktivera och skriv ut ditt platsbevis
När du har valt din plats måste du aktivera platsbeviset. Detta innebär att platsen är knuten till dig och kan därefter ej överföras till någon annan.

5.Utskrift
Skriv ut platsbeviset och var noga att ta med dig beviset till evenemanget.

Alla ovanstående steg måste vara avklarade innan du kan komma in på DreamHack.

Hjärtligt välkommen!

Priser
Bordsplats: 850 kr
Dagspass: 100 SEK 10.00-22.00
Eventpass: 450 SEK

Boka bordsplats och köp event och dagspass på bokning.dreamhack.se

Läs mer om de olika biljetterna nedan.

Bordsplats

  • Bordsplats med el och nätverk (inkl internetanslutning) där du ställer din dator eller konsoll
  • Tillträde till alla hallar, inklusive sovhall och DreamExpo
  • Möjlighet att delta i alla officiella turneringar, DreamHack Game  och mycket annat
  • …och mycket mer!

Bordsplats bokar och hyr du via vår webbplats. Om det blir några platser över när förköpet stänger så säljs dess i entrén på DreamHack.

Bordsplatsen är personlig och kan inte överlåtas.

Viktigt om bordsplatsbevis
Det går bra att beställa flera bordsplatser samtidigt, men för att sedan kunna använda bordsplatsbeviset krävs att varje bevis har en egen ägare. En person per bevis alltså.

OBSERVERA!
Det går bra att sälja bordsplatsbeviset vidare till någon annan – till exempel om du blir sjuk eller får förhinder att åka. I gengäld kommer den som köper ditt bordsplatsbevis kunna vara trygg med du inte längre kan använda den.

För att kunna skriva ut bordsplatsbeviset krävs att du aktiverar den först. Att aktivera ett bordsplatsbevis innebär att man bekräftar vem som ska använda den. Varje bordsplatsbevis måste stå på rätt person.

Dagspass
Dagspass är en biljett som du köper kontant vid DreamHacks entré. Dagspasset gäller som inträde till DreamHack (utan datorplats) och till DreamExpo mellan klockan 10-22 samma dag som du köper det.

Observera att dagspasset finns till försäljning endast mellan klockan 10:00 och 18:00.

Dagspasset ger inte rätt att stanna i hallarna över natten. Senast klockan 22:00 måste du lämna hallen. Om du ertappas innanför grindarna senare än så eller utan giltigt pass så kommer vi att debitera dig en hög straffavgift.

Dagspasset är personligt och kan inte överlåtas.

Eventpass
Eventpasset är en biljett som ger dig rätt att vistas på DreamHack dygnet runt under hela evenemanget. Datorplats ingår ej.

Du får fritt besöka DreamExpo under expons öppettider (10-22).

Eventpass finns till försäljning i DreamHacks entré dygnet runt. Pris: ej fastställt ännu.

Eventpasset är personligt och kan inte överlåtas.

Booking of tickets
Rent you Table Seats here!

How to rent a Table Seat:
1. Registration
Register a new Account, take care to use a correct e-mail address. The Account has to be confirmed by an activation URL before you can continue.

2. Purchase a Value Code
After you are logged-in, you can purchase a Value Code. The purchase can be done thru your Credit Card.

3. Select Your Seat
Select your Seat on the Seat Map, doing so reserves the seat for you only. You can of course change your Seat at a later date if you so choose.

4. Activate your Seat Certificate
When you have chosen your Seat you must activate the Seat Certificate. This means that the Seat is your personal Seat and cannot be transferred to another individual.

5. Print
Print the Seat Certificate and remember to bring it to the event.

All of the above mentioned steps have to be completed in order for you to enter DreamHack Winter 2008.

Welcome!

Prices
Table Seat: SEK 850
Day Ticket: SEK 100
Event Ticket: SEK 450
Read more about the different tickets below.

Table Seat
A Table Seat is SEK 850 (approx €85)..

  • A Table Seat with access to a power outlet and network (incl Internet connection) where you place your computer or consol
  • Access to sleeping area and DreamExpo
  • Opportunity to attend official tournaments, DreamHack Game  and much much more

You can only purchase your table seat via our webpage. If there are any seats left when the event starts, they will be sold in the entrance.

The Table Seat is personal and can not be transferred.

Important regarding Table Seats
You can order multiple Table Seats at a time, but in order to be used, each Seat Certificate has to have an owner. i.e. one person per Certificate.

NOTE!
You can re-sell your Seat Certificate to an other individual – e.g. if you get sick or can’t go. This makes the buyer secure that the seller no longer can use it.

In order to print your Seat Certificate you must first activate it. Activating a Seat Certificate means that you confirm the user of the Seat. Each Seat Certificate has to be in the name of the correct individual.

One day tickets: Day Pass
The one day ticket can be purchased at our web shop in advance, or in cash at the DreamHack entrance. The one day pass validates you to enter DreamHack (without a computer seat) and the DreamExpo between 10.00 and 22.00 the same day you purchased the ticket (or the day you use your voucher from the web shop order)!

Price: SEK 100

Please observe that the one day ticket is only sold between 10.00 and 18.00 at the entrance.Order online at any time!

The one day ticket does not grant you the right to stay in the area during night time. You must vacate the area before 22.00 hours. If you are apprehended within the area after 22.00 hours without a valid ticket, you will be fined a large fee.

The one day pass is personal and can not be re-sold or given to someone else.

Event tickets
The event ticket grants you access to the DreamHack event 24 hours a day during the entire event. A computer seat is not included. Order online now (SEK 450), or buy it in cash at the entrance (SEK 450)

You are welcome to visit the DreamExpo during the open hours of 10.00 to 22.00.

Event tickets can be purchased at the DreamHack entrance 24 hours a day, price, SEK 450 at the entrance.

The event ticket is personal and can not be re-sold or given to someone else.

EvenemangsinfoEvent information

Vad är DreamHack?What is DreamHack?
Vad är DreamHack?What is DreamHack?
INFORMATION
BiljetterTickets
BiljetterTickets
INFORMATION
PacklistaPacklist
PacklistaPacklist
INFORMATION
Villkor och reglerEvent rules
Villkor och reglerEvent rules
INFORMATION
FöräldrarinfoParental info
FöräldrarinfoParental info
INFORMATION
Må braFeel good
Må braFeel good
INFORMATION

Support & Booking questions:

bokning@dreamhack.se

Legal

Copyright © 2015 DreamHack AB
Graphics by Mulleboy
Code by Stamp

Web questions

editor [at] dreamhack.se