Accommodation

De flesta som besöker DreamHack med sin dator eller konsol väljer att sova i de sovhallar som DreamHack tillhandahåller. Sovhallarna ligger skilda från festivalhallarna och bevakas dygnet runt av våra sovsalvärdar. Det är även tystare och svalare i sovhallarna. Fler och fler väljer numera att bo på hotell eller vandrarhem, på denna sida hittar du nyttig och bra information om ditt boende under festivalen.

Tips. Du som ska köra hem – sov varje natt så att hemresan blir säker. Unna dig några extra timmar sista natten – polarna kan sköta packningen och röja upp på era platser.

Most visitors at DreamHack comes with their PC or console stays in the sleeping areas that Dreamhack providers. The area is separate from the festival halls and guarded around the clock by our hosts. It is also quieter and cooler in the sleeping area. More people are choosing to live in hotels or hostels, on this page you will find helpful and useful information about your accommodation during the festival.

TIP: If you are the driver for the trip home – Make sure that your last night contains alot of sleep so that the return trip will be safe. Treat yourself to some extra hours last night – Your friends can take care of packing and cleaning up on your spaces.

Resa och boendeGo2DreamHack

ResaTravel
ResaTravel
TRAVEL
SovsalarSleeping area
SovsalarSleeping area
HotelHotels
HotelHotels
Accommodation
Accommodation
Annat boendeOther
Annat boendeOther

Support & Booking questions:

bokning@dreamhack.se

Legal

Copyright © 2015 DreamHack AB
Graphics by Mulleboy
Code by Stamp

Web questions

editor [at] dreamhack.se