Dreamhack news

Get Adobe Flash player
Featued Content

Main Stage

 
LIVE ON STAGE

ESPORT

 
OFFICIAL TOURNAMENTS AT DHS13
News > Tickets > Nytt besöksrekord

[PRESSRELEASE FOR IMMEDIATE RELEASE - ENG VERSION BELOW]

Nytt besöksrekord för festivalen DreamHack Summer 2013 i Jönköping

DreamHack Summer 2013 arrangeras på Elmia i Jönköping 15-18 juni och vi mycket glada över att kunna konstatera att vi har sålt fler biljetter än någonsin tidigare inför ett sommarevenemang. Över 20 000 deltagare förväntas till festivalen som pågår dygnet runt med start lördag 15 juni och flera miljoner förväntas följa aktiviteterna via direktsändningarna på Internet.

Den 15:e juni startar den svenska festivalsommaren på riktigt när världens största datorfestival DreamHack intar Jönköping för 27:e gången. DreamHack är en av Sveriges största ungdomsfestivaler och pågår under fyra dagar i Elmia-mässan.

– Sommarevenemanget har växt ordentligt de senaste åren. Aldrig tidigare har vi sålt fler biljetter inför ett sommarevenemang och enligt våra prognoser kan detta också bli vår största festival någonsin, säger festivalansvarig Marcus Lindmark på DreamHack.

Internetuppkoppling från Telia

För 16:e året i rad kopplar Telia upp Dreamhack med supersnabbt bredband. Till Dreamhack Summer 2013 levererar Telia en fiberuppkoppling på 40 Gbit/s i båda riktningarna, i samverkan med Ciscos serverlösning. Många av de stora spelleverantörerna har också sina servrar i Telias nät, vilket ger deltagarna på Dreamhack en låg pingtid. Som vanligt är Telias tekniker på plats för att säkerställa att allt fungerar och att deltagarna får en spelupplevelse i världsklass.
– Gamers ställer stora krav på sin uppkoppling och genom att skapa upplevelser för dem via vårt bredband så utvecklas vi som företag. Därför är vi stolta över att kunna ge deltagarna på Dreamhack en spelupplevelse i världsklass. Med fiber får du ett stabilare nät och en jämn spelupplevelse. För att fortsätta ligga i användarnas och teknikens framkant satsar därför Telia fem miljarder till och med 2014 på att bygga ut fiber i hela landet, säger Göran Hellgren, gamingansvarig på Telia.

Följ festivalen i direktsändning på Internet

Stora delar av aktiviteterna på DreamHack Summer 2013 kommer att livesändas gratis på Internet, bland annat på SVT Play av Sveriges Television, Nöjesbladet av Aftonbladet och på Twitch. Samtliga sändningar finns samlade på www.dreamhack.tv

Detta händer på DreamHack Summer 2013

Konsumentmässan DreamExpo, Festivalbutiken DreamStore av Webhallen med fantastiska mässpriser, finalerna av ESPORTSM, det svenska mästerskapet i esport, Livemusik från bland annat AMARANTHE, Frontliner, Wintergatan, Adrenalize, Fritjof & Pikanen & The Neverdies. Esportturneringar med världstjärnor i bland annat League Of Legends, StarCraft II: Heart Of The Swarm, Heroes Of Newerth, Counter-Strike:Global Offensive & World Of Tanks. De kreativa tävlingarna i Kreativ. Världens största LAN och mycket mycket mer.

FÖLJ DREAMHACK

Twitter: http://www.twitter.com/DreamHack
Facebook: http://www.facebook.com/DreamHackfestival
Instagram: http://instagram.com/dreamhackfestival
Youtube: http://www.youtube.com/dreamhackmedia
Flickr: http://www.flickr.com/dreamhack

KOMMANDE DREAMHACK ARRANGEMANG

DreamHack Summer 2013: 15-18 Juni
DreamHack Open Valencia 2013: 19-20 Juli
DreamHack Open Bucharest 2013: 14-15 September
DreamHack Winter 2013: 28 November – 1 December
DreamHack Summer 2014: 14-17 Juni
DreamHack Winter 2014: 27-30 November
Fler evenemang tillkommer

OM DREAMHACK

DreamHack är världens största datorfestival. DreamHacks kärna och ursprung är LAN-partyt, med de två stora festivalerna DreamHack Summer och Winter, där deltagarna tar med sin egen dator och kopplar upp mot Internet i ett gigantiskt lokalt nätverk. DreamHack är också Sveriges första konsumentinriktade mässa / evenemang / festival för dataspel, datorer och spelkonsoller. Evenemangen är en platform för Esport, kunskap och kreativa tävlingar, musikartister som uppträder, föreläsningar av spelutvecklare och mycket mer. Under 2012 hade DreamHack över 50 000 besökare på sina evenemang och drygt 10 miljoner unika tittare som följde livesändningarna på nätet. Läs mer på www.dreamhack.se

KONTAKT
Pressansvarig ESPORTSM
Fredrik Nyström
+46 76 800 1336
fredrik.nystrom@dreamhack.se

DreamHack Summer 2013 held in Jönköping June 15 to 18 and we are very pleased to announce that we have sold more tickets than ever before for a Summer event. Over 20,000 participants are expected for the 24-7 festival, starting Saturday, June 15 and several million are expected to follow via live broadcasts on the Internet.

On June 15 the Swedish festival summer kicks off for real when the world’s largest computer festival DreamHack comes to Jönköping for the 27th time. DreamHack is one of the largest youth festivals in Sweden and takes place during four days at Elmia fair.

- The Summer Event has grown considerably in recent years. Never before have we sold many tickets for a summer event and according to our estimates, this can also be our biggest festival ever, says Festival Manager Marcus Lindmark at DreamHack.

Internet access from Telia

For the 16th year in a row Telia connects DreamHack with superfast broadband. During DreamHack Summer 2013 Telia delivers a full duplex fibre connection of 40 Gbit/s in conjunction with Cisco’s server solution. Many of the major gaming suppliers also have their servers in its network, giving participants at DreamHack a low ping. As usual, Telia technicians are on site to ensure that everything is working and that participants have a world class gaming experience.

- Gamers have great demands on their connectivity and by creating experiences for them through our broadband we evolve as a company. Therefore, we are proud to provide the participants at DreamHack with a world class gaming experience. With fibre, you get a more stable network and a smoother gaming experience. In order to remain at the forefront of both technology and users, Telia is investing 5 billion SEK throughout 2014 in order to expand fibre connection across Sweden, says Göran Hellgren, Head of Gaming at Telia.

Follow the festival live on Internet

A large part of the activities at DreamHack Summer 2013 will be broadcasted live for free on the Internet, including SVT Play by Sveriges Television, Nöjesbladet by Aftonbladet and on Twitch. All cboradcasts can be found at www.dreamhack.tv

This happens at DreamHack Summer 2013

Consumer Fair DreamExpo, Festival Store DreamStore by Webhallen with amazing fair prices, the finals of ESPORTSM, the Swedish championship in eSports, Live Music Acts including Amaranthe, Frontliner, Winter Street, Adrenalize, Fritjof & Pikanen & The Never Dies. World stars competing in eSports Tournaments including League Of Legends, StarCraft II: Heart Of The Swarm, Heroes Of Newerth, Counter-Strike: Global Offensive & World Of Tanks. Creative competitions in Creative. The World’s Largest LAN and much more.

FOLLOW DREAMHACK

Twitter: http://www.twitter.com/DreamHack
Facebook: http://www.facebook.com/DreamHackfestival
Instagram: http://instagram.com/dreamhackfestival
Youtube: http://www.youtube.com/dreamhackmedia
Flickr: http://www.flickr.com/dreamhack

UPCOMING DREAMHACK EVENTS

DreamHack Summer 2013: June 15 to 18
DreamHack Valencia Open 2013: 19 to 20 July
DreamHack Bucharest Open 2013: September 14 to 15
DreamHack Winter 2013: 28 November to 1 December
DreamHack Summer 2014: June 14 to 17
DreamHack Winter 2014: 27 to 30 November
More events to come

ABOUT DREAMHACK

DreamHack is the world’s largest computer festival. DreamHack’s core and the origin is the LAN party, with the two major festivals DreamHack Summer and Winter, where participants bring their own computers and connect to the internet in a giant local network. DreamHack is also Sweden’s first consumer-oriented trade show / event / festival for computer games, computers and game consoles. The events are a platform for eSports, knowledge and creative competitions, music performers, lectures by game developers and much more. In 2012 DreamHack had over 50,000 visitors to the events and more than 10 million unique viewers who followed the live broadcast online. Read more at www.dreamhack.se

CONTACT
Press officer
Fredrik Nystrom
+46 76 800 1336
fredrik.nystrom @ dreamhack.se

Sitemap & Miscelleanous