Parental info

Information for parents with children attending DreamHack.

Is your child going to DreamHack and do you have questions about the festival? Read our Parental Info Guide and it might help you with some answers! It contains useful information, a list of necessary equipment, as well as some guidelines for emergencys.

Parental info (PDF)


Föräldrainformation

Information för föräldrar med barn som ska besöka DreamHack.

Ska ditt barn åka till DreamHack och har du frågor om festivalen? Läs vår guide med föräldrainformation så får du kanske några svar! Den innehåller användbara uppgifter, en lista över nödvändig utrustning samt några riktlinjer för nödsituationer.

Föräldrainformation

Sitemap & Miscelleanous